دکتر مریم نظری
سریع و ماندگار دیده، خوانده و خریده‌ شوید

درباره خودتوانمندسازی

به عنوان یک فرد، یک سازمان، یک کسب و کار یا یک شرکت همه ما اهداف و آرمانهایی داریم که با تکیه صرف بر آموزشهای رسمی مدرسه و دانشگاه و – حتی – آموزشهای ضمن خدمت دست‌یافتنی نیستند. چون اصولا این آموزشها برای تامین نیازهای واقعی ما و بازار کار مدنظر ما طراحی نشده‌اند.

به همین دلیل اغلب آموخته‌هایمان از مدرسه و دانشگاه نه تنها پاسخگوی انتظارات بازار کار نیستند بلکه در ما احساس رضایت‌مندی هم ایجاد نمی‌کنند.

در سازمان‌ها و کسب و کارها هم وضعیت مشابهی تجربه می‌شود:

معمولا میان آنچه از نیروی انسانی و تیم خود انتظار داریم با آورده‌های کلاسی و دانشگاهی آنها فرسنگ‌ها فاصله هست. کمتر پیش می‌آید نیرویی را که استخدام می‌کنیم از بدو شروع به کار، کارش را بلد باشد یا با آموزش‌های ضمن خدمت کاربلد شود.

useless product

البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود …

حتی به فرض کاربلد بودن و ورزیدگی در کار موردنظر، در هر حرفه‌ و موقعیتی همیشه تازه‌هایی وجود دارند که اگر به موقع با آنها هم‌پا نشویم، خیلی زود از مرزهای دانشی و مهارتی دور می‌شویم؛ مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهیم و میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم شکاف ایجاد می‌شود.

راهکار سواد اطلاعاتی: روشی موثر برای حذف شکاف‌ها و خودروزآمدسازی

bridge

راهکار سواد اطلاعاتی با ایجاد قابلیت خودتوانمندسازی کمک می‌کند تا هر فرد، سازمان، و کسب کاری بتواند در هر موقعیتی ملزومات موردنیاز برای رسیدن به هدفش را تشخیص دهد و با تکیه بر مهارت‌های اطلاعاتی (مانند جستجو، ارزیابی و مدیریت اطلاعات) بهترین و مناسب‌ترین منابع و روش‌ها را برای تامین نیازهای خود فراهم آورد و با بهره‌گیری موثر از آنها، خود را برای کار/هدف موردنظر توانمند و ورزیده کند و با پیشرفت‌های حوزه موردعلاقه‌اش هم‌پا نماید.

در شرایطی که پیشرفت‌های علم و فناوری و تحولات بازار کار سریع رخ می‌دهند و هم‌پا شدن دانشگاه‌ها و آموزش‌های رسمی با این تغییرات زمان‌بر است؛ راهکار سواد اطلاعاتی راه‌حل پایداری است که با ایجاد قابلیت خودتوانمندسازی مستمر به افراد و سازمان‌ها کمک‌ می‌کند تا متناسب با نیازها و اهدافشان تغییرات مثبت سریع و مستمر ایجاد کنند و در حوزه کاری خود پیشرو شوند و خوش‌نام بمانند.

چگونگی ایجاد قابلیت خودتوانمندسازی پایدار با راهکار سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی در سه لایه

راهکار سواد اطلاعاتی با ایجاد بینش لازم در  جامعه هدف و تجهیز آنها به شیوه‌های موثر تشخیص نیازها و تامین منابع،  قابلیت خودتوانمندسازی را در آنها ایجاد می‌کند.

برای تحقق چنین هدفی تمام خدمات مولد و ماندگار سایت، حول محور راهکار سواد اطلاعاتی طراحی شده‌اند:

need assessmentبرای ارائه خدمات «نیازسنجی بافتی»

از راهکار سواد اطلاعاتی برای شناخت نیازهای واقعی (آشکار و پنهان) جامعه هدف استفاده می‌شود. آموزش‌ها، منابع و ملزومات موردنیاز برای مولد شدن و ماندگاری، متناسب با هدف و نیازهای موسسه متقاضی تعیین می‌گردند.

برای ارائه خدمات «طراحی آموزشی»

از راهکار سواد اطلاعاتی برای طراحی آموزش‌های متناسب با نیاز جامعه هدف استفاده می‌شود. آموزش‌هایی که تامین‌کننده نیازهای واقعی سازمان یا کسب و کار موردنظر هستند. آموزش‌هایی که با توسعه توانمندی‌های موردنیاز جامعه هدف، مولدی و ماندگاری آنها را تضمین می‌کنند.

creative educationبرای ارائه خدمات «آموزشی»

از راهکار سواد اطلاعاتی برای آموزش «یادگیری چگونگی یادگیری» و ایجاد قابلیت «خودتوانمندسازی» استفاده می‌شود. خدمات آموزشی مشخصا در دو حوزه زیر و به صورت کارگاهی ارائه می‌شوند:

  • پژوهش مولد و ماندگار
  • سواد اطلاعاتی برای خودتوانمندسازی

کارگاه‌های پژوهش مولد حول محور دو بحث – متناسب با نیاز و حوزه کار جامعه هدف – طراحی و ارائه می‌شوند:

  • بحث اول: چگونگی توسعه توانمندی خوب پرسیدن و طرح پرسش‌های خوبی که در بافت بومی ارزش پژوهیدن دارند
  • بحث دوم: چگونگی بهره‌گیری از این توانمندی برای طراحی، اجرا و ارائه پژوهش‌های مولد و ماندگار


کارگاه‌های سواد اطلاعاتی
با هدف آموزش چگونگی توسعه قابلیت خودتوانمندسازی – متناسب با نیاز و حوزه کار جامعه هدف – حول محور سه بحث طراحی و ارائه می‌شوند:

  • بحث اول: چرایی نیاز به خودتوانمندسازی و نقش سواد اطلاعاتی در تامین این نیاز
  • بحث دوم: چگونگی خودتوانمندسازی و نقش سواد اطلاعاتی در توسعه این قابلیت
  • بحث سوم: ملزومات خودتوانمندسازی پایدار و نقش سواد اطلاعاتی در تامین این ملزومات

coachبرای ارائه خدمات «مشاوره و کوچینگ پژوهش مولد»

از راهکار سواد اطلاعاتی برای آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد – در بافت پروژه‌های تحقیقاتی شما – استفاده می‌شود. خدمات مشاوره و کوچینگ پژوهش مولد با هدف ایجاد قابلیت خودتوانمندسازی پژوهشی و فراگیری عملی شیوه‌های طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد در بافت موضوع و پروژه موردنظر ارائه می‌شوند. در قلب این آموزش‌های عملی، شیوه‌های توسعه توانمندی خوب پرسیدن و طرح پرسش‌های خوب و باارزش در بافت پژوهش موردنظر آموزش داده می‌شود.

 

برای دریافت خدمات

فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

 

دیدگاه‌ها بسته شده است.