آکادمی کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری
کمک می‌کنم پژوهشت را به اثری تاثیرگذار و خریدنی تبدیل کنی

 

مریم نظری دکترای سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان دارد.

به واسطه نوآوری‌هایِ تز دکتری‌اش، پژوهش او چندین جایزه جهانی و دعوت بین‌المللی دریافت کرده، و در نشریات بین‌المللی برتر منتشر شده است.

او از سواد اطلاعاتی به عنوان یک متدولوژی توانمندساز برای راه‌بلد کردن پژوهشگران و برای مولدسازی پژوهش‌ها و آموزش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استفاده می‌کند.

از جمله ابداعات او در این زمینه‌ هستند.


در آکادمی کیمیاگران پژوهشِ دکتر مریم نظری،‌ مهارت‌های فوقِ کلیدی‌ای فرامی‌گیرید که برای تولید آثار و محصولات علمی تاثیرگذار و برای دیده و خریده‌ شدن آنها موردنیازند اما جای دیگری به شما آموزش نمی‌دهند مانند:

  • مهارت خوب پرسیدنِ پرسش‌هایِ خوب
  • مهارت تولید دانشِ نو و کاربردی
  • مهارت مرجع شدن در موضوع موردعلاقه‌تان

در این آکادمی، پژوهش را با رویکرد خودتوانمندسازی می‌آموزید یعنی در کنار اصول طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد، چگونگی ورزیده شدن در موضوع، روش و بافت پژوهشتان را هم فرامی‌گیرید.


از اینجا شروع کنید