Take a fresh look at your lifestyle.

خدمات

خدمات مولد و ماندگار با هدف مولدسازی و ماندگار کردن محصولات و خدمات شما – به عنوان فرد، سازمان، کسب و کار، دانشگاه یا موسسه – در حوزه‌های زیر ارائه می‌شوند.

نیازسنجی بافتی

آموزش مولد

پژوهش مولد

سواد اطلاعاتی

شکل ارائه خدمات

تمام این خدمات در قالب کارگاه، سخنرانی و مشاوره و کوچینگ قابل ارائه هستند. در صورت تمایل به دریافت این خدمات فرم «درخواست خدمات» را تکمیل بفرمایید.

 

دیدگاه‌ها بسته شده است.