تصور کن موضوع پایان‌نامه‌ات تصویب شده و موضوعی است که:
  • واقعا به آن علاقه داری
  • می‌توانی با پژوهیدنش مشکلی را حل کنی
  • شرکت، موسسه‌ یا دانشگاهی حاضر است آن را حمایت کند و به تو فاند دهد
  • می‌‌توانی حین و بعد از اتمام پایان‌نامه در آن زمینه خیلی حرفه‌ای طرح‌های تحقیقاتی انجام دهی و به عنوان مدرس و مشاور حرفی برای گفتن  و خدمتی برای ارائه کردن داشته باشی
مقالات پیشنهادی برای
یادگیری فوتِ انتخاب هوشمندانه و آینده‌نگرانه موضوع پایان‌نامه و گرفتار نشدن در لوپِ تغییرِ موضوع

۱ از ۲