Take a fresh look at your lifestyle.

استاد روش تحقیق هستید

دوست دارید دانشجویان‌تان پژوهش‌های کاربردی و به دردبخور انجام دهند، تلاش خود را می‌کنید اما بنا به دلایل مختلف دانشجویانتان کارهای کپی پیست به شما تحویل می‌دهند و یا در نهایت از پژوهش‌شان اثری افتخارآفرین و پرنشر تولید نمی‌شود.

می‌دانید که ایرادات اساسی در شیوه طراحی و اجرای پژوهش‌شان وجود دارد اما نمی‌دانید چگونه دانشجو را به چالش بکشانید به گونه‌ای که به آهان برسد و ایرادات کارش را برطرف کند. واقعا دلتان می‌خواهد با یاد دادن درست‌پژوهی هم از کارتان بیشتر لذت ببرید و هم کارنامه حرفه‌ای‌تان را درخشان‌تر کنید. اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟

کتاب پژوهش مولد و ماندگار با درنظرگرفتن این چالش ها نوشته شده است.

این کتاب به شما کمک می‌کند به جای آموزش صرف مبانی و مفاهیم روش تحقیق، با استفاده از رویکرد ساخت‌گرایی (constructivisim) پژوهشگران را وارد فرایند ساخت دانش روش‌شناختی کنید. به آنها کمک کنید متناسب با موضوع و بافت پژوهششان، درباره روش‌ها و ابزارهای پژوهش بخوانند و بنویسند، منابع هسته پژوهش خود را تشکیل دهند و در موضوع خود دانش روش‌شناختی‌ای تولید کنند که چگونگی خوب پرسیدن در آن موضوع را آموزش ‌دهد. و از سرجمع چنین خروجی‌هایی می‌توانید به عنوان محتوای آموزشی بومی برای آموزش‌های بعدی خود در درس روش تحقیق استفاده نمایید.

برای استفاده حداکثری از این کتاب

دستورالعمل مندرج در ص ۵۶ کتاب را دنبال بفرمایید. از دانشجویانتان بخواهید این کتاب را مطالعه و دستورالعمل مندرج در ص ۵۱ آن را دنبال کنند. با این کار، تدریس و هدایت دانشجویان برایتان لذت بخش می شود.

پژوهشکار منبع غنی دیگری است که می توانید در تدریستان از آن بهره مند شوید. اساتید روش تحقیق می‌توانند از پژوهش‌کار به دو صورت استفاده کنند:

  • اول- از محتوای آموزشی و منابع و نمونه‌های مندرج در پژوهش‌کار به عنوان منبع درسی و منابع کمک درسی برای تشریح سرفصل‌های درس روش تحقیق استفاده کنند.
  • دوم – از دانشجویان بخواهند تا با دنبال کردن آموزه‌های بخش «طراحی پژوهش»  بانک منابع هسته خود را – که شامل منابع هسته موضوعی، روش‌شناختی و بافتی است – در موضوع تحقیق خود تهیه کنند و به عنوان پروژه درس روش تحقیق ارائه دهند.

این بانک‌ها- به شرطی که براساس آموزه‌های پژوهش‌کار تدوین شده باشند – می‌توانند در پژوهش‌کار به عنوان منابع پیشنهادی در موضوع‌های مختلف منتشر شوند و در کلاس‌های درس بعدی روش تحقیق شما هم مورداستفاده قرار گیرند.

در کنار این آموزه ها، پیشنهاد می کنم مطالب مندرج در وبلاگ پژوهش مولد و تاثیرگذار را از دست ندهید! 

روی تصویر زیر کلیک کنید و از مطالعه این مطالب لذت ببرید.