Take a fresh look at your lifestyle.

کسب و کار مولد و مرجع

دو مشخصه بارز کسب و کارهای مولد و مرجع

کسب و کار مولد و مرجع کسب و کاری است که: برای مسئله‌ای مشخص، راه‌حلی بکر و شدنی تولید می‌کند. و این راه حل را مشتری‌پسند بسته‌بندی و عرضه می‌کند به طوری که مشتری نتواند در برابر خرید آن مقاومت کند چون حس می‌کند این دقیقا همان…

چرا خودتوانمندسازی برای سازمانها یک ضرورت است؟

در سازمانها خودتوانمندسازی در سطوح مختلف کاری یک «باید» است. به ویژه اگر سازمانی هستیم که حفظ  و ارتقای مزیت رقابتیمان برایمان مهم است. حفظ و ارتقای مستمر مزیت رقابتی یعنی برخورداری از توانایی تشخیص روندهای جاری در حوزه کاری، همگام شدن…

چرا ارزش آفرینی؟

ارزش افرینان کسانی هستند که: برایشان مهم است کارشان، آثارشان، محصولشان یا خدمتشان مشکلی را حل کند و قدری به کیفیت زندگی دیگران اضافه کند. از اینکه کاری را به شکل رفع‌تکلیفی انجام دهند خوشحال نیستند و احساس بیهودگی می‌کنند. مشتاقند تا…

چگونه – با راهکار سواد اطلاعاتی – در شغلتان حرفه ای تر ظاهر شوید؟

اصولا مدرسه و دانشگاه ما را برای محیط کار آماده نمی کنند. به همین دلیل پس از ورود به هر حرفه و شغلی معمولا چیزهای زیادی هست که دانش و تجربه کافی درباره آنها نداریم. برای اینکه بتوانیم در شغلمان حرفه ای عمل کنیم ابتدا باید بتوانیم کاستیهای…
۱ از ۲