Take a fresh look at your lifestyle.

کارگاه اجرای پژوهش مولد

هدف

 • آشنایی با مراحل و ملزومات اجرای پژوهش مولد و ماندگار
 • آشنایی با شیوه‌های طراحی ابزار پژوهش، انتخاب جامعه پژوهش، و روشهای گردآوری داده
 • آشنایی با شیوه‌های تحلیل، دسته‌بندی و تفسیر داده
 • آشنایی با شیوه‌های ترجمه دادهبهدانش جهانی و راهکار بومی

 سرفصلها

 • مفهوم و فرایند تولید دانش از طریق پژوهش
 • اصول طراحی پروتکل پژوهش: چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • نقش یافته‌های پژوهشهای پیشین در طراحی پروتکل پژوهش
 • پیشنیاز فهم واقعیت پدیده‌ها در بافت پژوهش
 • گردآوری داده با هدف کشف واقعیت پدیده‌ها – آنگونه که هستند
 • گردآوری داده با هدف خلق و مطلوب‌سازی پدیده‌ها – آنگونه که باید باشند
 • طراحی ابزار پژوهش بافت – آشنا
 • شیوه‌های گردآوری داده با تمرکز بر تجارب زیسته و خرد جمعی
 • شیوه‌های تحلیل داده
 • گزارش یافته‌ها
 • ترجمه یافته‌ها به دانش بومی و جهانی

پیشنیاز

 • شرکت در کارگاه طراحی پژوهش مولد

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =