Take a fresh look at your lifestyle.

درباره مریم نظری

با آموزش سه مهارت «درست‌پژوهی»،‌ «سواد اطلاعاتی» و «خوب پرسیدن پرسش‌های خوب» به ارزش‌آفرینان کمک می‌کنم:

  • خودشان را توانمند، به روز و قیمتی کنند،
  • آثار و محصولات قیمتی تولید کنند.
  • و با ارزش آفرینی ثروتمند شوند.

دکترای علوم اطلاعات آموزشی (Educational Informatics) از دانشگاه شفیلد انگلستان دارم. تخصصم سواد اطلاعاتی(Information Literacy) و آموزش «یادگیری چگونگی یادگیری» (Learning how-to Learn) است. از تخصصم برای ایجاد توانمندی پرسشگری، تفکر خلاق، خودتوانمندسازی و توان‌افزایی آموزشی و پژوهشی در بافتهای گوناگون ـ فردی و سازمانی ـ‌ استفاده می‌کنم (کارنامه علمی   کارنامه حرفه ای).

با انتقال تخصصم به حوزه‌های آموزش و پژوهش، در حوزه الف) مولدسازی آموزشها و پژوهشهای دانشگاهی و صنعتی، و ب) توانمندسازی افراد و سازمانها در تحقق اهداف و برنامه‌‌هایشان، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای – متناسب با نیازشان- ارائه می‌کنم. خدمات آموزش مولد، اغلب در قالب کارگاههای آموزشی و بسته‌های آموزشی در سه حوزه نیازسنجی آموزشی در بافت بومی بازار کار رشته‌ها و حرفه‌ها، طراحی آموزشی بافتی، و آموزش و ارزشیابی مولد در اختیار مدیران و مربیان آموزشی قرار می‌گیرند. خدمات پژوهش مولد و خود توانمندسازی هم اغلب در قالب مشاوره و کوچینگ (coaching) و برگزاری کارگاههای آموزشی به گروهها و سازمانهای مختلف ارائه می‌شوند.

بر این باورم که ارزشمندترین ثمره آموختن «یادگیری چگونگی یادگیری»‌، تجربه «تعالی» یا «بی مانند شدن» در حوزه‌ای است که کار می‌کنیم یا سبکی است که زندگی می‌کنیم، و آفریدن چیزی نوست که می‌تواند سلامت، رفاه و شادی جامعه ـ و حتی جهانی ـ را در پی داشته باشد.

از اینرو، عشق اصلی من در حرفه‌ام دسترس‌پذیر نمودن تجربه «خلاقیت» به همه کسانی است که می‌خواهند در حرفه (یا زندگی) خود فراتر از «یکی مثل بقیه بودن» گام بردارند و در آن «معنا» بیابند؛ یعنی حرفی نو برای گفتن داشته باشند، راهی نو برای رفتن ایجاد کنند، و یا نگاهی نو برای دیدن بیافرینند. چرا که در این صورت است که انسان با بهره‌گیری از قدرت بی‌مانند «خلاقیت» خود می‌تواند دانش، بینش یا راهی نو بیافریند که به «بودن» و «ماندن» وی «معنا» ببخشد.

در این وبسایت قصد دارم آموخته‌هایم در حوزه سواد اطلاعاتی، درست پژوهی و شیوه های دسترسی و تولید دانش دست اول و کاربردی با علاقه‌مندان به اشتراک بگذارم، محصولات آموزشی عرضه و از این طریق قدری به کیفیت زندگی هم‌نوعانم اضافه کنم.

به امید تجربه زیبای «تعالی» و «بی مانند شدن»

…  و کار همیشه تهی‌ست، مگر آنکه مهری باشد. اما کار کردن با مهر یعنی چه؟ … یعنی دمیدنِ دمی از روح خویش در هر آنچه می‌سازی. — جبران خلیل جبران.

mn